Lichaamsgerichte therapie

Als je therapie overweegt, is er vaak al langere tijd iets gaande.
Misschien…

 • valt je werk je steeds zwaarder, maar lijkt stug doorgaan de enige optie,
 • ben je zo met anderen bezig (geweest) dat je niet meer weet wat je zelf wilt,
 • voel je je leeg van binnen en heb je nergens meer zin in of puf voor,
 • zit je veel in je hoofd en kun je moeilijk ontspannen,
 • merk je dat je mensen uit de weg gaat en jezelf steeds meer isoleert,
 • heb je regelmatig last van moedeloosheid, angsten of depressieve gevoelens,
 • word je soms overvallen door verdriet of eenzaamheid en snap je niet waarom,
 • loop je met steeds andere mensen tegen dezelfde problemen aan,
 • blijf je jezelf vertellen dat je niets kunt, nooit iets goed doet of niets bijdraagt.

 

Misschien heb je al wel een vermoeden waar jouw probleem vandaan komt, maar heeft dat inzicht je klachten nog niet verminderd. Misschien heb je geen idee waarom bepaalde gevoelens of gedachten steeds weer terugkeren, of waarom je bepaalde dingen blijft doen of nalaten terwijl je dat helemaal niet wilt.

Wat kan lichaamsgerichte therapie je opleveren?

Lichaamsgerichte therapie kan je ondersteunen om:

 • meer rust en ontspanning in je lichaam en geest toe te laten,
 • meer voldoening, blijdschap en geluk uit je leven te halen,
 • de toekomst weer rooskleurig tegemoet te gaan zien,
 • weer plezier in je werk te krijgen of daar verandering in gang te zetten,
 • na bijvoorbeeld een scheiding weer vertrouwen in jezelf te krijgen,
 • jezelf te kunnen blijven op je werk, bij familie en vrienden en in liefdesrelaties,
 • vriendelijk je grenzen aan te leren geven en nee te zeggen als je iets niet wilt,
 • tijd en ruimte te maken voor wat jou werkelijk voedt en inspireert,
 • je leven zo te gaan leiden dat het echt bij jou past en je vervulling brengt.

Hoe werkt lichaamsgerichte therapie?

Negatieve ervaringen, onverwerkte emoties en beperkende overtuigingen liggen allemaal opgeslagen in ons lichaam. Van daaruit sturen ze, veelal onbewust, nog altijd veel van onze gedachtes, gevoelens en gedrag aan.

Door middel van verschillende oefeningen stelt lichaamsgerichte therapie je in staat om, al voelend, rechtstreeks contact te maken met wat er in jezelf speelt, zonder tussenkomst van gedachtes. Dat helpt je bij het krijgen van inzicht in oude, negatieve overtuigingen en reactiepatronen die vroeger behulpzaam zijn geweest, maar die je nu vooral belemmeren om in ontspanning en vrijheid te leven. Dit inzicht leidt tot meer acceptatie, waardoor pijnlijke emoties kunnen verzachten of oplossen.

Naarmate je oude beperkende overtuigingen en patronen gaat doorzien en loslaten, komt er ruimte voor nieuwe perspectieven, ervaringen en mogelijkheden in jezelf. Het is een bewustwordingsproces dat je in staat stelt om andere keuzes te gaan maken die rust en ontspanning in je leven brengen.

Hoe ziet een traject lichaamsgerichte therapie eruit?

Na onze eerste kennismaking hebben we een intakegesprek om allebei helder te krijgen wat jouw hulpvraag is. Uit ervaring weet ik dat meerdere sessies nodig zijn om te ervaren wat lichaamsgerichte therapie voor jou kan betekenen.

Tijdens de sessies zelf ondersteun ik je in jouw proces van bewustwording door een veilige omgeving te creëren waarin je helemaal jezelf kunt zijn. Samen gaan we stapje voor stapje steeds een laagje dieper, waarbij ik jouw grens altijd zal respecteren.

Wanneer je je van een bepaald patroon bewust wordt, is dat soms al voldoende om voortaan anders te reageren. Het kan ook zijn dat je wat meer oefening nodig hebt. Dan merk je dat je die oude patronen steeds sneller bij jezelf gaat herkennen, erkennen en benoemen, waarna je ze kunt loslaten.

rust door voelen - ademsessie

mooie woorden

De methodes die ik in mijn praktijk gebruik:

De methodes die ik voor deze ontdekkingsreis inzet, afhankelijk van jouw behoeften, zijn lichaamswerk, ademwerk, innerlijk kind-werk, opstellingen, innerlijke dialoog, bio-energetica, meditatie, geleide fantasie/visualisatie en soms ontspanningsmassage.

Hieronder beschrijf ik de belangrijkste methodes in het kort.

Bij lichaamsgericht werk leer je luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Je lichaam herbergt een enorme bron van wijsheid waarin informatie over al je levenservaringen ligt opgeslagen.

Vaak zijn we door de jaren heen het contact met ons lichaam verloren. Dit komt doordat wij als kinderen allemaal onze pijn hebben moeten onderdrukken. Om je te weren tegen de pijn (bijvoorbeeld van niet gehoord of gezien worden) hebben we overlevingsmechanismen opgebouwd. Door pijnlijke ervaringen weg te drukken, heb je het gevoel vastgezet en een pantser gecreëerd, waardoor voelen wat er diep van binnen in jou gaande is, belemmerd wordt. Onbewust gaan we daarmee voorbij aan onze eigen bron van wijsheid: ons lichaam waarin alle informatie, over wat we hebben meegemaakt en wat we nodig hebben om voluit te leven, opgeslagen ligt.

Deze gevangenis van overlevingsmechanismen kan tot gevolg hebben dat je bijvoorbeeld onverklaarbare lichamelijke klachten krijgt, slecht slaapt, in bepaalde situaties overmatig heftig reageert of je gestrest, angstig of onzeker voelt zonder echt te begrijpen waarom.

Door lichaamsgerichte oefeningen kun je je meer bewust worden van je pantser, van de pijnlijke ervaringen en weggedrukte emoties. Daarmee herstel je stap voor stap het contact met je lichaam en de wijsheid daarvan, waardoor je anders naar jezelf en je omgeving gaat kijken en gaat voelen wat je echt nodig hebt. Dat geeft rust en ruimte, waardoor je je volledig kunt openstellen voor wat het leven allemaal te bieden heeft.
Je voelt je blijer en staat positiever in het leven.

Bij ademwerk maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals de verbonden ademhaling, Reichiaans ademen en/of activerende ademoefeningen.

Deze ademtechnieken zijn bedoeld om je lichaam van meer zuurstof te voorzien, zodat die in alle cellen van je lichaam kan komen. Hierdoor wordt vastzittende energie losgemaakt en komt je levensenergie weer in beweging. Ontlading vindt plaats, wat ontspanning en herstel mogelijk maakt.

Als kind hebben we ons moeten aanpassen aan het gezin en de cultuur waarin we opgroeiden. Bepaalde emoties of gedragingen leerden we onderdrukken omdat ze niet welkom of zelfs taboe waren. Ook vormen we op jonge leeftijd vaak allerlei negatieve overtuigingen over onszelf, andere mensen en de wereld om ons heen die ons als volwassenen nog steeds ernstig kunnen beperken.

In dit proces van aanpassen aan de buitenwereld raken we allemaal deels het contact kwijt met onze ware essentie, onze voelende kern. Pijnlijke herinneringen en emoties die we uit ons bewustzijn wegduwen, worden ‘gedragen’ door wat we ‘het gekwetste kind’ in onszelf noemen. Maar ook positieve kwaliteiten zoals creativiteit, uitbundigheid en sensualiteit kunnen afgesplitst raken, zodat je daar in je latere leven maar moeilijk toegang toe hebt.

Het volwassen deel in jezelf is idealiter in staat om op een bewuste, weloverwogen manier in het hier en nu keuzes te maken en acties in te zetten. Maar als je weinig of geen contact hebt met het gekwetste kind in jezelf, met al zijn onverwerkte emoties, zal dit kind-deel het gedrag van jou als volwassene bepalen op het moment dat die oude emoties getriggerd worden. Dit kind-gedrag was ooit functioneel, omdat het niet anders kon. Nu echter is de reactie vaak onnodig heftig en niet passend bij de situatie.

Het doel van innerlijk kind-werk is om je enerzijds bewust te worden van de behoeften van je innerlijk kind, en anderzijds om de volwassene in jezelf te versterken. Door vanuit je volwassene de zorg op je te nemen voor je innerlijk kind, zowel het gekwetste als het creatieve kind, leer je jezelf te ‘dragen’. Tevens leg je zo een stevig fundament in jezelf om gezonde, gelijkwaardige, vervullende relaties met anderen te kunnen aangaan.

Opstellingenwerk, ook wel systemisch werk genoemd, omvat familieopstellingen, organisatieopstellingen en individuele opstellingen.

Een opstelling is een middel om onzichtbare en belemmerende patronen binnen systemen helder aan het licht te brengen en daadwerkelijk ruimte te creëren voor verandering.

“Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of ons huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.”

Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, www.hellingerinstituut.nl

Opstellingenwerk kan ook individueel worden toegepast.
Als je bij mij voor een individuele opstelling komt, maak ik vaak gebruik van vloerankers als representanten van elementen van je vraagstelling. Dat kunnen leden van je gezin van herkomst zijn, maar ook concrete zaken zoals je werksituatie, thuissituatie of specifieke emoties. Hiermee krijg je op een intuïtieve manier inzicht in factoren die op onbewust niveau meespelen en je gedrag beïnvloeden.

Innerlijke dialoog is een methode om in gesprek te gaan met verschillende delen van jezelf. Je kunt in gesprek komen met je innerlijk kind, maar ook met pijnlijke lichaamsdelen of lastige emoties. Door met aandacht te leren luisteren naar wat die je te vertellen hebben, krijg je zicht op belemmerende patronen in je denken, voelen en handelen. Je begrijpt beter waar ze vandaan komen en hoe je ze kunt oplossen of loslaten.

veelgestelde vragen

Primal Rebirth Therapie reikt je handvatten aan om beperkende patronen in je denken, voelen en handelen te leren herkennen en los te laten.

Ieder mens ontwikkelt bepaalde overlevingspatronen als reactie op lastige situaties, vooral uit onze kindertijd. Het vermogen om pijnlijke emoties weg te drukken is op zich een voor de hand liggende strategie. Maar onverwerkt verdriet, onvervulde behoeften, angsten of negatieve overtuigingen kunnen je leven als volwassene ook sterk beperken, vaak zonder dat je dat zelf in de gaten hebt.

Door je bewust te worden in welke situaties je nog reageert vanuit het bange, boze of gekwetste kind in jezelf, in plaats van vanuit je volwassen zelf, kun je deze belemmerende patronen leren herkennen en ombuigen of loslaten.

Voor dit proces van bewustwording wordt in Primal Rebirth Therapie gebruik gemaakt van onder meer lichaamswerk, ademtechnieken, innerlijk kind-dialogen, geleide fantasieën en meditaties, vormen van gestalttherapie en (familie)opstellingen.

Met ‘voelen’ bedoel ik niet zozeer het ervaren van fysieke sensaties, zoals wanneer je je teen stoot, maar meer het bewust waarnemen van je emoties en gevoelens.

Veel mensen zijn maar al te goed bekend met negatieve emoties zoals frustratie, somberheid of angst, maar kunnen zich moeilijk openen voor gevoelens van blijheid, geluk, eigenwaarde of verbondenheid met anderen.

Met Primal Rebirth Therapie kun je onderzoeken hoe het komt dat je weinig positieve gevoelens ervaart. Door via verschillende oefeningen de signalen van je lichaam te leren herkennen, kun je negatieve emoties omvormen en ruimte maken voor positieve gevoelens.

Ik heb veel moeite met voelen. Is lichaamswerk dan wel voor mij geschikt?
Juist voor mensen die erg in hun hoofd zitten en niet goed bij hun gevoel kunnen komen, is lichaamsgerichte therapie bij uitstek geschikt. Dat kan ik uit eigen ervaring beamen! Lichaamswerk is vooral niet denken maar voelen, door middel van ademen, bewegen en oefeningen uitvoeren. Rust en ontspanning komen daarna vanzelf.

Ik ga hierover altijd in gesprek, omdat het voor iedereen verschillend is. Sommige mensen komen tijdens een groepstraining kwesties in zichzelf tegen waar ze in een therapietraject graag dieper op in willen gaan. Het komt ook voor dat mensen pas na een individueel traject de stap naar een groepstraining (durven) maken. Het een is niet beter dan het ander, het is gewoon anders.

Als je nog niet eerder lichaamsgerichte therapie hebt gedaan, is het zeker de moeite waard om dit uit te proberen. Zekerheden zijn er natuurlijk niet, maar deze benadering is zo anders dan meer gangbare therapieën, zoals cognitieve therapie, dat de uitkomst heel verrassend kan zijn.

Het aantal sessies verschilt per persoon en is mede afhankelijk van de hulpvraag waar je mee komt. Soms zijn een paar sessies genoeg, soms heb je langer nodig.
Ik raad meestal een serie van minimaal 5 sessies aan. Daarna kunnen we goed samen evalueren waar je staat, of het kloppend is en of we verder gaan met sessies.

praktisch

Waar: Havikshorst 121, 2317AM Leiden

Kosten:

 • kennismakingsgesprek: gratis
 • intakegesprek van 45 min:     € 60,00
 • sessie/opstelling van 60 min: € 75,00

Aanmelden: via telefoon, berichtje of e-mail

Ben je benieuwd of werken met mij iets voor jou zou zijn?

Bel of mail me vrijblijvend voor een gratis kennismakingsgesprek.
Bij een kopje thee, al wandelend of gewoon via de telefoon.